VĚKOVÉ KATEGORIE

LITTLE KADETKY (3-7 let)


Věková kategorie Little kadetek je určena pro děti od 3 do 7 let, které čeká více vystoupení a soutěží než v předešlé kategorii BANIMO Školičky. Děti jsou už v této skupině připravovány na reprezentaci našeho týmu a města Opavy na soutěžích Mistroství České republiky. 

Výuka probíhá od září až do června 2x týdně v rozsahu 3hodin týdně. Tréninky jsou založeny na základní práci s mažoretkovým náčiním a základy pohybové průpravy, gymnastiky, baletu a jsou vedeny zábavnou formou.

Do této kategorie se můžou hlásit nováčci, popřípadě zde můžou nastoupit holčičky z BANIMO Školiček.

KADETKY (8-11 let)Do věkové kategorie Kadetky řadíme děvčata ve věku od 8 do 11 let. Čeká je spousta vystoupení na kulturních a sportovních akcích a v neposlední řadě reprezentace našeho týmu a města Opavy na Mistroství České republiky a v případě postupu reprezentace České republiky na Mistroství Evropy a Mistroství Světa. 

Tréninky probíhají od září do června 3x týdně v rozsahu 4 hodin, na kterých se holky učí pokročilou práci s mažoretkovým náčiním a pokročilé pohybové, gymnastické a baletní kreace. Pro holky jsou pořádaný semináře, které slouží k jejich zdokonalování v mažoretkovém sportu. 

Do této kategorie se můžou hlásit nováčci, popřípadě zde můžou nastoupit holčičky z kategorie Little Kadetek po dosažení dané věkové hranice.

JUNIORKY (12-14 let)

V této věkové kategorii se nachází děvčata od 12 do 14 let. Čeká je spousta vystoupení na kulturních a sportovních akcích a v neposlední řadě reprezentace našeho týmu a města Opavy na Mistroství České republiky a v případě postupu reprezentace České republiky na Mistroství Evropy a Mistroství Světa.

Tréninky probíhají od září do června 2x týdně v rozsahu 4 hodin, na kterých se holky učí pokročilou práci s mažoretkovým náčiním a pokročilé pohybové, gymnastické a baletní kreace. Pro holky jsou pořádaný semináře, které slouží k jejich zdokonalování v mažoretkovém sportu.

Do této kategorie se můžou hlásit nováčci, popřípadě zde můžou nastoupit děvčata z kategorie Kadetek po dosažení dané věkové hranice. 


SENIORKY (15-26 let)Do nejstarší věkové kategorie řadíme děvčata ve věku od 15 do 26 let. Čeká je spousta vystoupení na kulturních a sportovních akcích a v neposlední řadě reprezentace našeho týmu a města Opavy na Mistroství České republiky a v případě postupu reprezentace České republiky na Mistroství Evropy a Mistroství Světa.

Tréninky probíhají od září do června 3x týdně v rozsahu 4 hodin, na kterých se holky učí práci s mažoretkovým náčiním a pohybové, gymnastické a baletní kreace. Pro holky jsou pořádaný semináře, které slouží k jejich zdokonalování v mažoretkovém sportu.

Do této kategorie můžou nastoupit děvčata z kategorie Juniorek po dosažení dané věkové hranice.