ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

V ceně za školné je zahrnutý pronájem tělocvičen s ostatními náklady na ni, gymnastické pomůcky na pohybovou průpravu, registrační poplatek asociaci a trenéři. Školné se platí po předání složenky trenérek na tréninku na účet mažoretkové skupiny. Zaplacením školného se dítě stává členem mažoretkového týmu BANIMO Opava, z.s.


Kategorie little kadetek - 2500 Kč/1. pololetí 

Kategorie kadetek - 3000 Kč/1. pololetí 

Kategorie juniorek - 3000/1. pololetí

Kategorie seniorek - 3000/1.pololetí


Příspěvek na kostýmy se využívá na šití nových kostýmů, které jsou holkám zapůjčeny na soutěžní sezónu. 


Pro sourozence máme sourozeneckou slevu, při které MLADŠÍ člen ze sourozenců platí pouze poloviční školné!